Imprimare

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE
Tehnician Protecția Mediului – post vacant

Tematică:

  1. Conceptul de biodiversitate;
  2. Clasificarea ariilor naturale protejate;
  3. Restaurarea ecologică a ecosistemelor acvatice și zonelor umede.

Referinţe bibliografice: