Imprimare

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

Arhivar

 

Tematică:

  1. Evidența documentelor;
  2. Întocmirea nomenclatorului dosarelor;
  3. Înventarierea dosarelor și predarea lor la compartimentul de arhivă;
  4. Selecționarea documentelor.

 

Referinţe bibliografice: