Imprimare

CONDIŢII DE PARTICIPARE

Director Resurse Umane

 

 1. Studii superioare în domeniul economie;
 2. Activitate în domeniul Resurse Umane de cel puţin 7 ani;
 3. Abilităţi manageriale specifice domeniului de activitate;
 4. Experienta în recrutarea şi gestionarea de personal;
 5. Cunoaşterea legislaţiei specifice domeniului cercetării ştiinţifice;
 6. Cunoașterea prevederilor legislației muncii;
 7. Excelete abilităţi de comunicare şi relaţionare interumană;
 8. Capacitate de a gestiona conflicte;
 9. Cunoaşterea cel puţin a unei limbi de circulaţie internaţională la nivel avansat;
 10. Excelente competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului (Windows7, Revisal, Saga, Microsoft Office 2010, Navigare internet/ intranet);
 11. Persoana organizată și orientată spre rezultate.