Imprimare

ANUNȚ

 

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului București anunță organizarea concursului, în condiţiile Legii 319/2003, pentru ocuparea unui post de Asistent de Cercetare Științifică, vacant în cadrul proiectului cu denumirea TEHNOLOGII INOVATIVE PENTRU IRIGAREA CULTURILOR ÎN CONDIŢII DE CLIMAT ARID, SEMIARID ȘI SUBUMED-USCAT (SMARTIRRIG), cod PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0254, nr. contract 27PCCDI/2018:

 

Asistent de Cercetare Științifică (ACS) – 1 post

Norma de lucru: normă întreagă (8 ore/zi, 40 ore/săptămână)

Perioada angajării: noiembrie 2018 - octombrie 2020, perioadă determinată cu posibilitate de prelungire

Data ca care are loc concursul: 15.10.2018 ora 10

Locul desfășurării concursului: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului București, Splaiul Independenței, nr. 294, sector 6, cod poștal 060031

 

Înscrierea la concurs se face până la data de 13.10.2018.

I. Conținutul dosarului de candidatură:

 II. Condiții specifice necesare pentru ocuparea postului de asistent de cercetare științifică (ACS)

III. Vechime în activitatea de cercetare: 0-3 ani

 IV. Probe de selecție: analiza dosarului candidatului (proba 1) urmată de interviu (proba 2) și proba practica (proba 3). Ierarhizarea candidaților se face în ordinea descrescătoare a notei finale. Modul de calcul al notei finale este media aritmetică a notelor acordate de la 1 la 10, la probele 1, 2. și 3.

 V. Tematica: este specifică domeniului de cercetare legat de obiectivele proiectului, respectiv dezvoltarea de soluții tehnologice inovative de epurare a apelor uzate în scopul valorificării acestora.

VI. Bibliografie:

 1. Ognean T., Vaicum L. M., (1987), Modelarea proceselor de epurare biologică, Editura Academiei Române, Bucureşti.
 2. Negulescu Mircea, (1987), Epurarea apelor uzate industriale, 1-2, Editura Tehnică, Bucureşti.
 3. Varduca A., (1999), Monitoringul integrat al calităţii apelor, Editura H.G.A., Bucureşti.
 4. Robescu Dan., Lanyi S., Robescu Diana, Constantinescu I., (2000), Tehnologii, instalaţii şi echipamente pentru epurarea apei, Editura Tehnică, Bucureşti.
 5. Tchobanoglous G., Burton F. L., Stensel H. D., (2003), Wastewater Engineering. Treatment and Reuse, 4th edition., Mc. Graw Hill, New York.
 6. Robescu Diana, Stroe F., Presura A., Robescu Dan, (2011), Tehnici de epurare a apelor uzate, Editura Tehnică, Bucureşti.
 7. Legea protecţiei mediului nr. 137/1995, Monitorul Oficial al României, 304, Bucureşti.
 8. Legea apelor nr. 107/1996, Monitorul Oficial al României, 244, Bucureşti (cu modificările și completările ulterioare).
 9. H.G. nr. 352/2005 privind modificarea şi completarea H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, Monitorul Oficial al României, 398, Bucureşti.
 10. H.G. nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase, Monitorul Oficial al României, 428, Bucureşti.
 11. H.G. nr. 1038/2010 pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 351/2005, Monitorul Oficial al României, 746, Bucureşti.
 12. Metode standardizate de analiză a indicatorilor de calitate a apelor, Colecția ASRO.

 

Informații suplimentare se pot obține la adresa e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau la tel. 021.305.26.00, de luni până vineri, în intervalul 13:00 – 14:00.

 

Rezultate:

#

Nume/ prenume

Nota Proba 1

Analiza dosarului

Nota Proba 2

Interviu

Nota Proba 3

Proba Practică

Nota finală

Admis/

respins

1.

Constandache Alexandra Corina

9,42

9,90

9.56

9,63

Admis