Imprimare

Departamentul Biodiversitate și Dinamica Ecosistemelor
Responsabil Elena Holban

001
Figura 1. Etapele de marcare în vederea monitorizării sturionilor

 

Departamentul Dezvoltare Tehnologică și Inginerie pentru Protecția Mediului
Responsabil Dr. Dănuț Cociorva

 

Departamentul Gestiunea Deșeurilor
Responsabil Magdalena Chiriac

002
 • Elaborarea nanotehnologiilor de epurare a apei uzate
 • Valorificarea deșeurilor cu conținut de ioni metalici în materiale de construcții (Figura 2)
 • Elaborarea tehnologiilor de epurare a apelor uzate
 • Elaborarea tehnologiilor de tratare și valorificare a nămolurilor și deșeurilor
Fig 2. Vitroceramică obţinută prin înglobarea nămolului de precipitare cu conţinut de nichel, tratată termic la 800°C

 

Departamentul Impactul Construcțiilor asupra Mediului și Reabilitare Ecologică
Responsabil Dr. George Poteraș
 • Modelarea și simularea numerică a procesului de curgere a apei (Figura 3)
 • Elaborarea tehnologiilor de obținere a unor noi materiale de construcție “prietenoase cu mediul”
 • Efectuarea de studii referitoare la durabilitatea, performanțele energetice și reciclarea materialelor de construcție
 • Cercetări privind coroziunea exercitată de mediul marin asupra construcţiilor costiere
003 
 Fig 3. Harta batimetrică brațul Bala, fluviul Dunărea

 

Departamentul Managementul Resurselor Naturale
Responsabil Dr. Teodor Ghindă

 

Departamentul Schimbări Climatice și Dezvoltare Durabilă
Responsabil Dr. Monica Matei
 • Realizarea de studii şi cercetări referitoare la variabilitatea și schimbarea climei (Figura 4)
 • Dezvoltarea de scenarii climatice regionale prin utilizarea metodelor statistice de downscaling
 • Cuantificarea emisiilor de gaze cu efect de seră
 • Realizarea de studii privind sursele regenerabile de energie
004
Fig 4. Site-ul atlasului digital realizat în cadrul proiectului CARPATCLIM

 

Monitorizarea impactului construcțiilor hidrotehnice asupra migrației sturionilor (Figura 1)
Stabilirea de măsuri și elaborarea de metode de restaurare și conservare a biodiversității