Imprimare

Departamentul Biodiversitate si Dinamica Ecosistemelor are experiență în elaborarea de strategii, politici şi programe regionale/locale de conservare a biodiversității și pentru reconstrucția ecologică a ecosistemelor degradate. De asemenea, departamentul monitorizează starea de conservare a speciilor și habitatelor de interes național și comunitar, elaborează planuri de management pentru ariile naturale protejate, inventariază și cartează speciile/habitatele de interes național și/sau comunitar. Cercetătorii din cadrul departamentului elaborează studii de impact şi evaluare adecvată asupra biodiversității, precum şi studii de evaluare şi evoluție a ecosistemelor prin analiza influenţei factorilor naturali şi antropici.

Arii de competență

Echipa

 

Dr. ecol. HOLBAN Elena - Cercetător științific  III - Şef Departament

Drd. ecol. DĂNĂLACHE Tiberius Marcel – Cercetător științific - Şef Adjunct Departament

Dr. ing. BÂDILIŢĂ Alin Marius – Cercetător științific  III

FRONESCU Diana Simona – Asistent cercetător științific  

Geogr. GHELBERE Laura - Asistent cercetător științific  

Biol. PĂUN Alexandra Irina – Asistent cercetător științific  

PETRACHE Gheorghe Ionuț - Asistent cercetător științific  

POPA Marin - Tehnician

Activităţi