Imprimare

Reprezentanţii Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului (INCDPM) au participat la Întâlnirea privind Suportul Ştiinţific pentru Strategia Dunării care a avut loc între 21 şi 22 martie 2013 în Ispra, Italia. Întâlnirea a fost organizată de Joint Research Centre (JRC), acesta fiind al treilea centru de cercetare al Comisiei Europene ca dimensiune, după cele din Bruxelles şi Luxemburg.

Mai jos este redat raportul acestei întâlniri


Raportul Întâlnirii privind Suportul Ştiinţific pentru Strategia Dunării, Ispra, Italia

Reprezentanţii Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului (INCDPM) au participat la Întâlnirea privind Suportul Ştiinţific pentru Strategia Dunării care a avut loc între 21 şi 22 martie 2013 în Ispra, Italia. Întâlnirea a fost organizată de Joint Research Centre (JRC), acesta fiind al treilea centru de cercetare al Comisiei Europene ca dimensiune, după cele din Bruxelles şi Luxemburg.

Iniţiativa celor de la JRC a avut ca principal scop oferirea de suport ştiinţific Strategiei Comisiei Europene pentru regiunea Dunării ţinând cont de faptul că această zonă se confruntă cu o serie de provocări, cum ar fi amenințările la adresa mediului, insuficienţa conexiunilor de transport, lipsa resurselor de energie, dezvoltare socio-economică inegală, precum și deficiențele în materie de siguranță și securitate. În acest sens au fost organizate mai multe grupuri tematice de lucru, după cum urmează:

Figura 1: Sesiunea plenară

 

Programul întâlnirii a inclus o sesiune plenară initial (Figura 1), urmată de discuții pe grupuri paralele de lucru. INCDPM a participat la următoarele grupuri de lucru: DLSN fiind reprezentat de Dra. Iustina Popescu, DBN fiind reprezentat de Dra. Monica Matei și DWN fiind reprezentat de Dl. Aurel Varduca (Figura 2).

Figura 2: Reprezentanții INCDPM care au participat la întâlnirea științifică de la Ispra

 

Principalele obiective ale grupurilor de lucru la care au participat reprezentanţii INCDPM sunt:

1. The Danube Water Nexus (DWN)

Acest are ca principal obiectiv problemele legate de domeniul apei, cum ar fi disponibilitatea acesteia în zona de interes, calitatea ei, precum și riscurile de conservare și restaurare a ecosistemelor și a biodiversității în Regiunea Dunării. De asemenea, vizează interdependențele între domeniul apei şi diferite sectoare economice, cum ar fi agricultura și energia.

2. The Danube Land and Soil Nexus (DLSN)

Acest grup de lucru studiază diferite aspecte referitoare la starea actuală privind utilizarea terenurilor și a solurilor în Regiunea Dunării, axându-se pe stabilirea disponibilitații și calității acestora coroborate cu riscurile legate de conservarea și restaurarea ecosistemelor terestre și a biodiversității.

3. The Danube Bio-energy Nexus (DBN)

Acest grup de lucru abordează provocările în materie de energie în Regiunea Dunării, problematica fiind axată pe înaltul potențialului al Dunării de dezvoltare a energiei regenerabile din materii prime provenite din surse biologice.

Principalele direcții în domeniul apei pe care INCDPM le-a identificat la întâlnirea de la ISPRA ca reprezentând potențiale domenii ulterioare de implicare sunt:


Principalele direcții în domeniul terenului și solului pe care INCDPM le-a identificat la întâlnirea de la ISPRA ca reprezentând potențiale domenii ulterioare de implicare sunt:

Principalele direcții în domeniul energiei regnerabile pe care INCDPM le-a identificat la întâlnirea de la ISPRA ca reprezentând potențiale domenii ulterioare de implicare sunt:

Au fost stabilite contacte cu diferite organizaţii din Regiunea Dunării cu scopul de a dezvolta colaborări viitoare,după cum se poate vedea în Figura 3:

Figura 3: Harta țărilor cu care sunt posibile colaborări viitoare pe domeniile discutate

Ca o concluzie generală, întâlnirea ştiinţifică și-a îndeplinit obiectivul său principal privind îmbunătățirea colaborării viitoare între diferitele organizații din regiunea Dunării și a subliniat cele mai importante probleme din domeniile apă, aer, sol și bioenergie. Ca o acțiune viitoare, în luna următoare va fi elaborată propunerea finală privind clusterele-pilot, inclusiv descrierea detaliată a pachetelor de lucru, cât şi etapele și repartizarea sarcinilor de lucru. De asemenea, se planifică organizarea unui eveniment de nivel înalt în luna mai 2013, la Bratislava, unde urmează să fie stabilite mai multe detalii despre proiectele viitoare privind Strategia Dunării.