Imprimare
Evaluarea calitatii aerului cu identificarea si cuantificarea principalelor surse de emisii atmosferice
POPS

Reactualizarea Planului Naţional de Implementare a prevederilor Convenţiei de la Stockholm privind Poluanţii Organici Persistenţi (POP) în România

Realizarea unui model integrat de evaluare globală combinând analiza ciclului de viaţă, analiza economică şi indicatori energetici în cazul reţinerii şi stocării de CO2 la centralele termoelectrice

Proiect de cooperare bilaterala romano-belgian "Implementarea Directivei Cadru a Apelor in B.H. OLT"
Tehnologii de neutralizare a deşeurilor periculoase prin valorificarea lor în materiale vitroase şi vitroceramice

 


 


Dezvoltarea de tehnologii durabile în domeniul producerii drojdiei de panificaţie
Evaluarea emisiilor de PCB din activităţile socio-economice şi bancă de date pentru aprecierea impactului asupra sănătăţii populaţiei şi mediului înconjurător

Hazarde naturale şi tehnologice care pot produce dezastre în România. Evaluarea riscurilor şi măsuri de preîntâmpinare şi limitare a impactului asupra societăţii şi mediului înconjurător
Procedee termice avansate de piro-gazeificare a deseurilor urbane cu producere de energie

Realizarea hărţii geochimice de detaliu a Municipiului Bucureşti, ilustrând gradul de afectare-conservare areală a factorilor de mediu: apă (subterană şi de suprafaţă), sol şi plante

Reducerea consumurilor energetice şi a emisiilor de CO2 la realizarea clincherelor de ciment Portland

Tehnologie de procesare a deşeurilor periculoase din industria aluminiului secundar pentru obţinerea de coagulanţi utilizaţi la purificarea apelor în scopul prevenirii poluării mediului şi conservării resurselor naturale